11th Brigade Subordinate Units

 
 

   HHB Air Defense Artillery
     HHB ADA CQ:  (915) 568-2094

 

   1st Battalion, 43rd Air Defense Artillery
     1-43 ADA Staff Duty:  (915) 568-8231

 

    2nd Battalion, 43rd Air Defense Artillery
     2-43 ADA Staff Duty:  (915) 568-2894
     2-43 ADA S-1 Shop: (915) 568-7177
     A-2 THAAD CQ: (915) 569-8593

   

    3rd Battalion, 43rd Air Defense Artillery
     3-43 ADA Staff Duty:  (915) 568-4774
     3-43 ADA S-1 Shop:  (915) 568-7702 / (915)568-7703
     A-4 THAAD CQ:  (915) 568-2792
     B-2 THAAD CQ:  (915) 568-2792

   

   5th Battalion, 52nd Air Defense Artillery
     5-52 ADA Staff Duty:  (915) 568-7118
     5-52 ADA S-1 Shop: (915) 741-0410
     D-2 THAAD CQ:  (915) 568-8593